0 && (e = c[0].split(","), this._D = e)) : c = "http://quote.nczdhy.cn/"), null != this._D && "" != this._D) { switch (this._D[2]) { case "1": case "2": case "3": case "5": case "10": case "41": f = "sh", "2" == this._D[5] && (f = "sz"), c = "http://quote.nczdhy.cn/" + f + this._D[1] + ".html"; break; case "4": c = "http://quote.nczdhy.cn/qihuo/" + this._D[1] + ".html"; break; case "40": c = "http://quote.nczdhy.cn/zs" + this._D[1] + ".html"; break; case "11": case "12": case "13": case "14": case "15": case "16": c = "http://fund.nczdhy.cn/" + this._D[1] + ".html"; break; case "21": case "22": c = "http://quote.nczdhy.cn/hk/" + this._D[1] + ".html"; break; case "31": case "32": c = "http://quote.nczdhy.cn/us/" + this._D[1] + ".html"; break; case "50": case "51": c = "http://quote.nczdhy.cn/gzqh/" + this._D[1] + ".html"; break; case "55": c = "http://quote.nczdhy.cn/qiquan/" + this._D[1] + "_SO.html"; break; case "56": c = "http://quote.nczdhy.cn/qiquan/" + this._D[1] + "_FO.html"; break; case "60": c = "http://quote.nczdhy.cn/3ban/sz" + this._D[1] + ".html"; break; default: c = "http://quote.nczdhy.cn/" + this._D[1] + ".html" } "" != c && (g = !1, h = this.input.name, i = this.input.value, "undefined" != typeof a ? (this.input.name = "", this.input.value = "", 13 == a.keyCode && (g = !0)) : (j = !isNaN(this.input.value) && 6 == this.input.value.length, b && !j && (this.input.name = "stockcode", c = "http://quote.nczdhy.cn/search.html", (this.text.indexOf(this.input.value) >= 0 || "" == this.input.value) && (this.input.name = "", this.input.value = "", c = "http://quote.nczdhy.cn/"))), this.goUrl(c, "_blank", g), this.input.name = h, this.input.value = i) } else h = this.input.name,console.log(c), i = this.input.value, this.input.name = "stockcode", k = "http://quote.nczdhy.cn/search.html", (this.text.indexOf(this.input.value) >= 0 || "" == this.input.value) && (this.input.name = "", this.input.value = "", k = "http://quote.nczdhy.cn/"), this.goUrl(k, "_blank", g), this.input.name = h, this.input.value = i } }); var ss = new StockSuggest("StockCode", arg);
博主
博客级别
--
积分:--分
访问:--次
排名:--名
博主简介
这个人很懒,什么都没有留下
博文
一、观点回顾:昨天指出,今天第一小时为小时时间点,同时与结构九共振,所以是最可能形成高点的地方。今天的走势第一小时创出3113高点后,展开强势震荡,虽然下跌是以震荡方式,但总体看还是符合预期的。 二、开盘前指出今天十点半如果处在高位,是最容易形成高点的地方,比较适合高抛。实际上...
阅读3384) | 评论0) | 分享 点击查看原文
一、观点回顾:周末文章指出,结合多方面分析,周一还就应当是上涨的,小时周期看,最可能会上涨到周一第一小时。不排除与3129形成双头的可能。从今天大盘的走看,是符合这个预期的。至于明天能否出现波段拐点,则是一个确定环节。 二、直播回顾:早盘前再次重申今天应当继续反弹,但同时也指...
阅读12143) | 评论0) | 分享 点击查看原文
一、观点回顾:关于中期时空目标,之前给出的是三月份到达3150,但是因为前期涨速过快,至使3月7日即到达3130。空间提前接近到位,但时间还没到。我当时判断接下来的时间应当为高位震荡,也就是说空间要等时间,时间一到将至少产生较大级别回调。当前看,总体走势仍然符合预期。不过短期看...
阅读65697) | 评论0) | 分享 点击查看原文
一、昨天指出虽然大盘短期方向不是很好判断,但是还是倾向于今天上涨的,事实证明这个倾向是错的,大盘还是走了另一种可能,即下周一时间点为低点。而从中期来看,这正是我所希望出现的走法。另外当前短周期为双重逆转周期,外加下跌是因为严查配资这个突发利空所导至,这种错误应当说不但是情有可原...
阅读37433) | 评论0) | 分享 点击查看原文
一、直播回顾:昨文章认为大盘大概率已经完成逆转,当前短周期应当总体向上。但是今天的走势并没有继续验证这一结论,所以不确定性重新加大。不过也只是不确定,这一结论还不能得到否定。 二、直播回顾:早盘指出,今天大涨大跌都有难度,大概率是高位震荡。上午盘中给出支撑在3030,第一个低...
阅读14595) | 评论0) | 分享 点击查看原文
一、观点回顾:昨天文章给出了两个方向,一时间难以分辨,但在关于操作部分指出今天要做好两手准备,随时准备回补仓位。上周五时间点是否成为低点,除了有待今天走势的进一步确认,外盘走势也很有关系,因为从外盘看,周五是完全可以成为低点的。那么今天走完,显然就比昨天清晰得多了。 二、直播回...
阅读35422) | 评论0) | 分享 点击查看原文
一、观点回顾:周五收评指出,一般由涨转跌后,首日大跌的次日都会反弹。只不过今天并没有到达所给的空间支撑就开始反弹了。时间方面,给出今天第二小时为时间点,实际上差了不到二十分钟就出现了低点。所以走势与预期有误差,但也不能说不符合预期。 二、直播回顾:开盘前认为今天应当有个顺势下杀...
阅读35389) | 评论0) | 分享 点击查看原文
一、观点回顾:较早之前我就给出大盘的上涨目标是三月八日(如果为低点就是十八日)到达3150点。而昨天提前一天到达3130点,盘中指出已经极度接近上涨目标,让大家小心。昨天收评也指出3130已经具备成为波段高点的条件,所以要当心盛极而衰,不想晚上利空集中出现,今天直接低开低走,准...
阅读57231) | 评论0) | 分享 点击查看原文
一、观点回顾:前面给出的上涨目标是三月八日到达3150点,那么今天是三月七日,已经到达3130点,可以说这个时空目标已经基本实现。周一指出当天上上影响的射击之星如期被收复,周二指出本周无忧可尽情炒,当前都已达成,可以说,这次在大盘上再次进行了何时何价的完美预测。 二、直播回顾:...
阅读39693) | 评论0) | 分享 点击查看原文
一、观点回顾:周一下午,在小时和两小时时间点的作用下,出现一波调整,日线收出长上影,本人当即指出,这是个射击之星(又称仙人指路),后市是要被收复的。并且从一般规律上分析,因为前一个小时周期(26日最后一小时开始的)已经规则调整了八个小时,那么这里再规则运行下跌周期的可能性很小,...
阅读56222) | 评论0) | 分享 点击查看原文
点击查看该博客全部文章

澳门博彩评级